รักแห่งสยาม的那首


嗯 3天時間 斷斷續續的 還是看完了
那樣的笑容真好
Mew的寂寞說 也挺有意思的
最後在舞臺分手時Tong說的真好
長大只是同現實妥協的過程 吧/嗎 噢
                                                           《The love of Siam

下面是Mew的第一次演出《同行》

Mew的live版下载点这里
  候補童聲版下载点这里

看著看著聽著聽著不知道怎么就會不自覺的想起的 Leslie 的《風繼續吹》 ……只得輕吻你發端……讓風繼續吹……

发表评论